Co możemy dowiedzieć się z numeru PESEL?

Co możemy dowiedzieć się z numeru PESEL?

Numer PESEL jest unikalnym identyfikatorem przypisanym każdemu obywatelowi polskiemu od momentu narodzin. Składa się z 11 cyfr, które zawierają informacje na temat daty urodzenia, płci, miejsca urodzenia oraz kontrolną cyfrę.

Data urodzenia

Trzy pierwsze cyfry numeru PESEL określają datę urodzenia osoby. Pierwsza cyfra oznacza wiek osoby (1 dla mężczyzn urodzonych w XX wieku, 2 dla kobiet urodzonych w XX wieku, 3 dla mężczyzn urodzonych w XXI wieku, 4 dla kobiet urodzonych w XXI wieku). Kolejne dwie cyfry wskazują rok urodzenia, a następne dwie cyfry mówią o miesiącu urodzenia.

Płeć

Czwarta cyfra numeru PESEL informuje o płci osoby. Jeśli jest ona parzysta, oznacza to że osoba jest kobietą. Natomiast liczba nieparzysta wskazuje że osoba jest mężczyzną.

Miejsce urodzenia

Cyfry od siódmej do dziesiątej numeru PESEL zawierają informacje o miejscu urodzenia osoby. Szósta cyfra wskazuje na województwo, gdzie miało miejsce urodzenie, a kolejne dwie cyfry określają powiat. Ostatnia cyfra numeru PESEL oznacza miejsce urodzenia (najczęściej jest to numer miasta lub gminy).

Kontrolna cyfra

Ostatnia cyfra numeru PESEL jest wykorzystywana jako cyfra kontrolna, która służy do weryfikacji poprawności numeru PESEL. Jest ona obliczana na podstawie pozostałych cyfr numeru według specjalnej formuły.

Podsumowując, numer PESEL zawiera wiele informacji na temat osoby, takich jak data urodzenia, płeć oraz miejsce urodzenia. Jest to przydatne narzędzie zarówno dla instytucji państwowych, jak i w życiu codziennym, umożliwiające identyfikację i weryfikację danych osobowych.

Udostępnij

Popularne Posty

Tagi