EBITDA – definicja i sposób obliczania

EBITDA – co to jest?

EBITDA to skrót od anglojęzycznego terminu earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization, czyli zysku przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i odpisami wartości niematerialnych i prawnych. To metryka finansowa, która przedstawia zysk przed opodatkowaniem i uwzględnieniem pozostałych wydatków, które są później odjęte od zysków podczas obliczania wyniku finansowego.

Korzyści płynące z obliczania EBITDA

EBITDA jest przydatną miarą dla wielu przedsiębiorstw i inwestorów, ponieważ pozwala na łatwe porównanie zysków przedsiębiorstw działających w różnych branżach i regionach. EBITDA pomaga również przedsiębiorstwom określić, jak wiele gotówki generują wyłącznie ich operacje podstawowe, a jak wiele pieniędzy jest wykorzystywanych na bieżące wydatki i inwestycje.

Jak obliczyć EBITDA?

Obliczanie EBITDA jest stosunkowo proste. Aby uzyskać wartość EBITDA, należy najpierw obliczyć wynik przed opodatkowaniem (EBIT). Następnie dodaje się do wyniku zyski z odsetek, amortyzację i odpisy wartości niematerialnych oraz prawnych. Formuła wygląda następująco:

EBITDA = EBIT + zyski z odsetek + amortyzacja + odpisy wartości niematerialnych i prawnych

Limitacje EBITDA

EBITDA nie jest idealnym narzędziem do pomiaru zysków przedsiębiorstwa, ponieważ nie uwzględnia ona wydatków na kapitał trwały (inwestycje w maszyny, nieruchomości itp.). Ponadto, ignorowanie wydatków związanych z odsetkami i amortyzacją może prowadzić do przecenienia lub zafałszowania faktycznego zysku przedsiębiorstwa.

Wniosek? Wykorzystaj EBITDA, aby uzyskać ogólny obraz zysków przedsiębiorstwa, ale nie polegaj na nim wyłącznie. To jedna z wielu miar i narzędzi, które powinny być stosowane w celu uzyskania kompletnego obrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Udostępnij

Popularne Posty

Tagi