Jak otrzymać wypłatę zaległego wynagrodzenia?

Jak otrzymać wypłatę zaległego wynagrodzenia?

W Polsce każdy pracownik ma prawo do otrzymania wynagrodzenia za swoją pracę. W sytuacji, gdy pracodawca nie wypłaca pensji lub zaniedbuje opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, pracownik ma kilka sposobów na odzyskanie swojego pieniądza.

Wpis do książki pracowników

Jeśli pracownik nie otrzymuje pensji, powinien w pierwszej kolejności zgłosić taką sytuację do swojego pracodawcy. Jeśli pomimo ustnej interwencji sytuacja się nie poprawia, pracownik może wystąpić z wnioskiem o wpis do książki pracowników. Jest to jeden z pierwszych kroków, który pozwoli na zabezpieczenie swojego roszczenia.

Postępowanie przedsądowe

Po upływie terminów płatności pracownik ma prawo wystąpić z wnioskiem o postępowanie przedsądowe. Aby wniosek był skuteczny, powinien zawierać m.in. nazwę pracodawcy, jego adres, kwotę zaległej pensji oraz podpis pracownika. Wniosek ten należy złożyć do sądu pracy w ciągu 3 lat od dnia, w którym zaległe wynagrodzenie stało się wymagalne.

Postępowanie cywilne

Jeśli pracownik w wyniku postępowania przedsądowego uzyska prawomocny wyrok w swojej sprawie, może wystąpić z wnioskiem o postępowanie cywilne. W ramach postępowania cywilnego sąd będzie kierował egzekucję wobec pracodawcy, którego majątek zostanie zajęty w celu uzyskania wypłaty należnej kwoty.

Podsumowanie

Otrzymanie zaległego wynagrodzenia może okazać się trudnym zadaniem, ale istnieją narzędzia prawne, które można wykorzystać w celu odzyskania pieniędzy. Pracownik powinien pamiętać o swoich prawach i działać szybko, aby zminimalizować straty. Warto przypomnieć, że nieuzasadnione zaleganie z wypłatami pensji jest czynem karalnym i grozi kary nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Udostępnij

Popularne Posty

Tagi