Jak założyć fundację? Przewodnik po kosztach i dokumentach

Jak założyć fundację? Przewodnik po kosztach i dokumentach

Fundacja to jedna z form organizacji non-profit, która może realizować cele społeczne, kulturalne, naukowe czy edukacyjne. Takie organizacje zyskują coraz większą popularność wśród ludzi, którzy chcą działać na rzecz innych. Jeśli również planujesz założenie fundacji, warto znać kroki, dokumenty i koszty, jakie trzeba ponieść w tym procesie.

Krok po kroku – jak założyć fundację?

1. Zarejestruj fundację w Krajowym Rejestrze Sądowym
Aby zarejestrować fundację, należy złożyć w sądzie wniosek o wpis fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego. Wymagane dokumenty to: akt założycielski, statut fundacji, informacje o zarządzie i organie reprezentacyjnym oraz o wysokości wpłat wnoszonych przez osoby zakładające fundację i do wyodrębnionego celu.

2. Otrzymaj numer REGON i NIP
Po rejestracji w KRS, fundacja otrzyma numer REGON i NIP.

3. Otwórz rachunek bankowy
Fundacja musi posiadać odrębny rachunek bankowy, którym będą zarządzać jej organy.

Koszty założenia fundacji

Założenie fundacji niesie ze sobą koszty. Największymi kosztami są:
– Opłata notarialna za sporządzenie aktu założycielskiego (od kilkuset do kilku tysięcy złotych)
– Opłata za wpis fundacji do KRS (obecnie 500 zł)
– Opłata za zgłoszenie fundacji do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (100 zł)
– Koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych przez biegłego rewidenta

Dokumenty potrzebne do założenia fundacji

Aby założyć fundację, konieczne jest przygotowanie kilku dokumentów:
– Akt założycielski – to dokument, który określa cele fundacji, jej siedzibę, organy, sposób ich powoływania oraz zasady ich funkcjonowania. Podpisany przez wszystkich uczestników założenia, musi być wykonany w formie aktu notarialnego.
– Statut – to drugi dokument niezbędny do rejestracji fundacji. Określa on szczegółowe cele, sposób ich osiągania, strukturę fundacji oraz zasady jej funkcjonowania.
– Informacje o zarządzie i organie reprezentacyjnym – dokumenty te wskazują osoby, które będą reprezentowały fundację.
– Deklaracja wpłat – wskazuje kwotę, jaką dana osoba wpłaciła na rzecz fundacji.

Pamiętaj, aby przed założeniem fundacji dokładnie rozważyć swoje cele i plany działania. Wybierz strukturę organizacyjną dopasowaną do potrzeb twojego projektu. Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i spełnienie formalności może zająć nawet kilka miesięcy, dlatego warto zacząć działać z wyprzedzeniem.

Udostępnij

Popularne Posty

Tagi