Karta szkolenia wstępnego BHP – jak ja wypełnić?

Jak wypełnić Kartę Szkolenia Wstępnego BHP?

Karta szkolenia wstępnego BHP jest dokumentem niezwykle istotnym dla pracodawcy oraz pracownika. To ważne narzędzie, które pozwala na udokumentowanie przeszkolenia pracownika z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wypełnienie tej karty jest obowiązkowe dla wszystkich nowo zatrudnianych pracowników. Jak zatem wypełnić Kartę Szkolenia Wstępnego BHP? Poniżej przedstawiamy kroki, które należy podjąć w celu prawidłowego uzupełnienia tego dokumentu.

1. Dane pracownika

Na początku Karty Szkolenia Wstępnego BHP należy podać wszystkie niezbędne dane pracownika. Wśród tych danych powinny znaleźć się: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL oraz numer telefonu. To właśnie te informacje będą służyć identyfikacji pracownika, dlatego należy zadbać o ich poprawność i czytelność.

2. Nazwa stanowiska pracy

Kolejnym etapem wypełniania Karty Szkolenia Wstępnego BHP jest określenie nazwy stanowiska, na którym będzie pracować zatrudniony pracownik. W tym miejscu warto dokładnie opisać charakterystykę stanowiska oraz ewentualne zagrożenia z nim związane. Dzięki temu pracownik będzie świadomy swoich obowiązków i ryzyka związanego z wykonywanymi czynnościami.

3. Treść szkolenia

Kolejnym krokiem jest wypełnienie treści szkolenia, jakie przeszedł pracownik. Warto w tym miejscu podać informacje dotyczące tematów szkoleniowych oraz czasu trwania szkolenia. Ważne jest też uwzględnienie nazwy i adresu instytucji, która przeprowadziła szkolenie. Treść szkolenia powinna być sprecyzowana i kompletna, aby pracownik mógł odnaleźć wszystkie istotne informacje.

4. Potwierdzenie szkolenia

Ostatnim etapem wypełnienia Karty Szkolenia Wstępnego BHP jest potwierdzenie szkolenia przez pracownika oraz przez osobę przeprowadzającą szkolenie. Obie strony powinny podpisać dokument oraz wpisać datę podpisania. To ważne, aby potwierdzenie było wykonane w sposób czytelny i legalny. Potwierdzenie jest dowodem na to, że pracownik został odpowiednio przeszkolony z zakresu BHP na swoim stanowisku pracy.

Podsumowując, wypełnienie Karty Szkolenia Wstępnego BHP jest obowiązkiem każdego pracodawcy oraz pracownika. Poprawne i czytelne wypełnienie tego dokumentu jest niezwykle istotne dla zachowania bezpiecznych warunków pracy. To ważne narzędzie, które pozwala na świadome podejście do zagadnień związanych z BHP. W razie wątpliwości warto skonsultować się z pracodawcą lub specjalistą ds. BHP, aby wypełnić Kartę Szkolenia Wstępnego BHP prawidłowo i kompletnie.

Udostępnij

Popularne Posty

Tagi