Odstąpienie od umowy – jakie jest czasowe ograniczenie i jak to zrobić?


Odstąpienie od umowy – jakie jest czasowe ograniczenie i jak to zrobić?

Odstąpienie od umowy jest ważnym prawem przysługującym konsumentom. Pozwala ono na unieważnienie zawartej umowy w określonym czasie i bez podawania przyczyny. Niemniej jednak istnieją pewne ograniczenia czasowe i proceduralne, których należy przestrzegać. Poniżej przedstawiamy informacje na temat czasowego ograniczenia i sposobu, w jaki można skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.

1. Termin na odstąpienie od umowy

Termin na odstąpienie od umowy zależy od rodzaju zawartej umowy. W przypadku umów sprzedaży zawartych na odległość, takich jak zakupy internetowe, klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Wynika to z przepisów ustawy o prawach konsumenta. W ramach odstąpienia od umowy klient nie musi podawać przyczyny swojej decyzji.

2. Jak odstąpić od umowy?

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, klient powinien złożyć jednoznaczne oświadczenie woli sprzedawcy. Może to zrobić na piśmie, wysyłając pismo listem poleconym lub poprzez formularz zwrotu towaru udostępniany przez sprzedawcę na stronie internetowej. Ważne jest, aby odstąpienie od umowy zostało złożone w terminie i w sposób właściwy, aby było ważne prawnie.

3. Skutki odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy powoduje, że umowa jest nieważna od samego początku. Oznacza to, że strony muszą zwrócić wszystko, co otrzymały od drugiej strony w wykonaniu umowy. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić klientowi zapłatę za towar wraz z kosztami dostarczenia, jeśli takie zostały poniesione. Klient natomiast musi zwrócić towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w zakresie zwykłego korzystania z towaru. Jeśli klient nie zwróci towaru w terminie, może zostać obciążony kosztami jego wartości.

4. Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy

Należy pamiętać, że nie wszystkie umowy podlegają prawu do odstąpienia. Przykładami takich umów są m.in. umowa o świadczenie usług, jeśli usługa została już w pełni wykonana za wyraźną zgodą klienta, umowa o dostarczenie towarów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb oraz umowy, dla których cena zależy od zmian na rynku finansowym, na które sprzedawca nie ma wpływu. Przed podpisaniem umowy należy zawsze sprawdzić, czy jest ona objęta prawem do odstąpienia.

Odstąpienie od umowy to ważne prawo konsumenta, które daje mu możliwość anulowania umowy w określonym czasie. Należy jednak pamiętać o odpowiednich procedurach i terminach. Przed odstąpieniem od umowy zawsze warto zapoznać się z jej warunkami i zwrócić uwagę na ewentualne wyjątki od prawa do odstąpienia.

Udostępnij

Popularne Posty

Tagi