Typy osobowości MBTI – co to takiego?

Typy osobowości MBTI – co to takiego?

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) to popularny test osobowości, który oparty jest na teorii Karla Gustava Junga. Test ten pomaga określić, do której z 16 typów osobowości dana osoba najbardziej pasuje.

Jak działa MBTI?

Test MBTI składa się z serii pytań, które mają na celu określenie preferencji psychicznych danej osoby. Na podstawie uzyskanych wyników, osoba jest przyporządkowana do jednego z 16 typów osobowości, które składają się z czterech liter: E (ekstrawersja) lub I (introwersja), S (sensing) lub N (intuicja), T (thinkin) lub F (feeling), P (percepcja) lub J (udziela).

Na czym polegają różnice między typami osobowości MBTI?

Osoby o typie ENFJ (ekstrawertyczny, intuicyjny, myślący, udzielający) często angażują się społecznie, są empatyczne i skupiają się na emocjach innych. Z kolei osoby o typie ISTP (introwertyczny, sensing, myślący, percepcja) są zrównoważone emocjonalnie, skupiają się na faktach i preferują samotność.

Zastosowanie typów osobowości MBTI w praktyce

Typy osobowości MBTI mają szerokie zastosowanie w różnych obszarach, takich jak zarządzanie zasobami ludzkimi, kariery zawodowe czy terapia psychologiczna. Pomagają one zrozumieć, w jaki sposób różniące się osobowości wpływają na komunikację, podejmowanie decyzji i pokonywanie trudności. Dzięki temu możliwe jest lepsze wykorzystanie potencjału każdej osoby oraz budowanie bardziej efektywnych zespołów.

Udostępnij

Popularne Posty

Tagi