Urlop i zwolnienie chorobowe w okresie wypowiedzenia – kiedy i jak działa?

Urlop w okresie wypowiedzenia – co mówi prawo?

Urlop w okresie wypowiedzenia jest kwestią, która często budzi wiele pytań i wątpliwości. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownik w okresie wypowiedzenia ma prawo do korzystania z urlopu wypoczynkowego, jeśli nie korzystał z niego w całości lub w części w okresie, na jaki przypada okres wypowiedzenia.

Kiedy można skorzystać z urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia?

Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia może zostać udzielony w trakcie trwania okresu wypowiedzenia, jeśli pracownik wyrazi na to zgodę. Istnieje również możliwość stosowania urlopu wypoczynkowego na początku okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że jego trwanie nie przekracza dwóch tygodni.

Zwolnienie chorobowe a okres wypowiedzenia – jak to działa?

W sytuacji, gdy pracownik znajduje się na zwolnieniu chorobowym w okresie wypowiedzenia, okres ten nie ulega zawieszeniu. Oznacza to, że pracownik nadal ma prawo do wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, nawet jeśli przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Co jeszcze warto wiedzieć o urlopie i zwolnieniu chorobowym w okresie wypowiedzenia?

Warto zaznaczyć, że w przypadku skorzystania z urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia, pracownikowi nie przysługuje dodatkowe odszkodowanie. Natomiast w sytuacji, gdy pracownik jest na zwolnieniu chorobowym i okres wypowiedzenia upływa w trakcie tego zwolnienia, pracodawca nie ma obowiązku wypowiadania umowy w czasie trwania choroby. Jest to ważne zagadnienie, które warto mieć na uwadze.

Udostępnij

Popularne Posty

Tagi